روغن کمپرسور


کمپرسور یکی از دستگاه هایی میباشد که شاید به عنوان قسمت اصلی و جزء اصلی سیستم تولیدی نمی باشد؛ اما به عنوان یکی از مهمترین اجزا یا قلب تپنده دستگاه ها و تجهیزات تولیدی به شمار می آید.

نقش روغن کمپرسور حفظ دمای معین درون کمپرسور باد،روانکاری مطلوب برای قطعات داخلی کمپرسور،حفاظت و مقابله با خوردگی قسمت های مختلف دستگاه، جلوگیری از ساییدگی در بعضی از کمپرسور های باد و نقش مبدل خنک کنندگی در دستگاه را دارد.

محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.