لیتیوم بروماید


لیتیوم بروماید (LiBr) به دلیل میل ترکیبی شیمیایی، خاصیت جذب آب (مبرد) را دارد. با غلظت آن نسبت مستقیم و با دمای آن نسبت معکوس دارد. LiBr رقیق شده ظرفیت خود را برای جذب بخار آب از دست می دهد.

بنابراین، باید با استفاده از منبع گرما دوباره متمرکز شود چیلرهای جذبی را می توان برای گرمایش و سرمایش به طور همزمان با استفاده از فرآیند خنک کننده آب جذب کننده و کندانسور استفاده کرد. کارآمدترین چیلرهای سیکل جذبی مدرن از آب به عنوان مبرد و محلول لیتیوم بروماید (LiBr) به عنوان جاذب استفاده می کنند.

محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.