روان کننده و روغن های برودتی


روغن های تبرید نقش مهمی در زمینه روانکارها و فناوری روانکاری دارند. عمر طولانی مورد انتظار کمپرسورهای مبرد تا حد زیادی بستگی به کیفیت روغن مبرد انتخابی دارد.

روغن های کمپرسور تبرید باید قطعات متحرک را به طور موثر روان کنند و در عین حال الزاماتی را که از سایر روغن های روان کننده مقاصد عمومی خواسته نمی شود را برآورده کنند.

روغن های تبرید نیمه مصنوعی مخلوطی از آلکیل بنزن های بسیار پایدار و روغن های معدنی نفتنیک بسیار تصفیه شده هستند.

 قابلیت اختلاط مبرد: E DIN 51 514

شماره صابون سازی: DIN 51 559

محتوای آب: DIN 51 777-1

شماره خنثی سازی: DIN 51 558-3

محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.