سایت گلاس


   سایت گلاس  به شما راهی برای دیدن سطوح مایعات یا گازهایی که از نقطه حساس طراحی شما عبور می کنند، نظارت بر تغییرات فشار و تقریباً هر چیز دیگری که پنجره های شیشه ای دید می توانند به شما اجازه انجام دهند ارائه می دهند.

یک سایت گلاس معمولاً در خط مایع سیستم‌هایی که از دستگاه اندازه‌گیری دریچه انبساط ترموستاتیک (TXV) استفاده می‌کنند، نصب می‌شود و به تکنسین‌ها اجازه می‌دهد تا وضعیت مبرد را در نقطه نصب آن مشاهده کنند.

محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.