چیلر جذبی تک اثره


چیلرهای جذبی تک اثره در یک چیلر تک اثر، آب سرد یک بار توسط یک مبرد از یک سینی دوتایی در اواپراتور خنک می شود. مبرد تبخیر شده سپس به محلول غلیظی جذب می‌شود که از آن می‌آید .

چیلرهای جذبی در انواع مختلفی مانند تک اثر، دو اثره، سه اثره، نیمه اثره و جذبی با اثر متغیر در بازار وجود دارند.

محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.