چیلر جذبی مشعل مستقیم


چیلر جذبی شعله مستقیم چیست؟

چیلر جذبی شعله مستقیم چیلر جذبی از سیکل تبرید شیمیایی با استفاده از جاذب Li-Br(لیتیوم بروماید) استفاده می کند. با استفاده از آب به عنوان مبرد سازگار با محیط زیست است و می تواند از منابع انرژی به طور موثر از طریق منابع گرمایی مختلف مانند گاز، آب گرم و بخار استفاده کند.

محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.