اویل سپراتور


   وظیفه جداکننده روغن جداسازی روغن از گاز داغ در خط تخلیه و برگرداندن آن به میل لنگ کمپرسور یا به مخزن روغن در سیستم هایی با کمپرسورهای متعدد است. کاربرد. • قفسه های کمپرسور متعدد برای سوپرمارکت ها و هوا. 

محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.