روغن کمپرسور


روغن های سردخانه چیست؟

تعریف: روغن تبرید به عنوان یک کنترل هیدرولیک، سیال عملکردی و روغن روان کننده در کمپرسورهای تبرید تحت تأثیر مبرد عمل می کند.

پلیول استر (POE): این روغن تبرید رایج ترین نوع روان کننده مصنوعی است که با مبردهای HFC مانند R134a استفاده می شود.

3 نوع روغن در مبرد چیست؟

 - یک محصول جانبی در تقطیر نفت خام برای تولید بنزین. ... آلکیل بنزن (AB)

– یک روغن مصنوعی مناسب برای سیستم های تبرید با استفاده از مبردهای CFC یا HCFC است. ... پلی استر (POE)

- روغن مصنوعی در درجه اول برای سیستم های تبرید با استفاده از مبردهای HFC

محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.