چیلر جذبی دو اثره


چیلرهای جذبی دو اثره:

یک چیلر جذبی دو اثره دارای همان اجزای اساسی یک اثره است، اما همچنین شامل یک ژنراتور، مبدل حرارتی و پمپ اضافی است. در این نوع چیلر دو چرخه وجود دارد: یک چرخه اصلی و یک چرخه کمکی.

محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.