فیلتر درایر


فیلتر خشک کن ها معمولاً در خط مایع یک سیستم تبرید خشک انبساط نصب می شوند، جایی که عملکرد دوگانه دارند. اول، آنها آلودگی ذرات درشت و براده های مس را به دام می اندازند، و دوم، هر گونه رطوبت موجود در سیستم را جذب می کنند.

بهیترین قیمت فیلتر درایر از هواسایت بگیرید.

محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.