روتاری


کمپرسورهای روتاری (دوار) دارای دو عنصر دوار مانند چرخ دنده هستند که مبرد بین آنها فشرده می شود. این کمپرسورها بسیار کارآمد هستند زیرا عملیات جذب مبرد و فشرده سازی مبرد به طور همزمان انجام می شود. قطعات متحرک بسیار کمی دارند، سرعت چرخش پایین، هزینه های اولیه و نگهداری پایینی دارند و در محیط های کثیف بخشنده هستند. با این حال، آنها به حجم کمتری از گاز محدود می شوند و فشار کمتری نسبت به سایر انواع کمپرسور تولید می کنند.

محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.