شیر اطمینان


عملکرد شیر ایمنی محافظت از جان و اموال در برابر شکست در کنترل فشار سیستم است، یعنی آخرین ابزار کاهش فشار سیستم را قبل از خرابی کامل ارائه می دهد.

انواع سوپاپ اطمینان چیست؟ دو نوع اصلی شیر اطمینان وجود دارد. سوپاپ‌های ایمنی با فنر و شیرهای ایمنی با کارکرد پایلوت

safty valve

محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.