شیر رگلاتور


از نظر عملیاتی، تفاوت اصلی بین شیر کنترل و رگولاتور در این است که رگلاتورها به عنوان دریچه‌های دارای انرژی فرآیند بدون نیاز به نیروی خارجی یا حتی یک منبع هوای ابزار برای عملکرد بهتر تعریف می‌شوند. تنظیم کننده های فشار برای کنترل نرخ جریان طراحی نشده اند.

اگرچه تنظیم کننده های فشار مورد استفاده در سیستم های جریان به طور ذاتی با کنترل فشار بر جریان تأثیر می گذارند، اما به عنوان کنترل کننده جریان طراحی نشده اند.

محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.