شیر فشار شکن


   دریچه‌های کاهش فشار آب که تنظیم‌کننده فشار آب نیز نامیده می‌شوند، دریچه‌های فشرده و ارزانی هستند که دو عملکرد را انجام می‌دهند: آنها به طور خودکار فشار بالای آب ورودی از شبکه شهری را کاهش می‌دهند تا فشار کمتر و کاربردی‌تری برای توزیع در خانه ایجاد کنند.

چگونه بفهمم که به شیر کاهنده فشار نیاز دارم؟

اگر سطح فشار آبی که از شهر وارد خانه شما می شود از 80 psi بیشتر باشد، به یک تنظیم کننده فشار آب نیاز دارید. کاهش فشار سیستم 10 تا 20 psi می تواند هزاران گالن در سال در خانه های معمولی صرفه جویی کند.

محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.