شیر دستی


شیرهای دیافراگمی قطع کننده دستی هستند که برای نصب در خطوط مایع، مکش و گاز داغ کارخانه های تبرید طراحی شده اند.

محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.