شیر انبساط (اکسپنشن ولو)


دریچه های انبساط دستگاه هایی هستند که برای کنترل جریان مبرد در یک سیستم تبرید استفاده می شوند. آنها فشار را از مبرد مایع حذف می کنند تا امکان انبساط یا تغییر حالت از مایع به بخار در اواپراتور را فراهم کنند.

محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.