چک ولو


    شیرهای چک معمولاً برای جلوگیری از جریان برگشتی در خطوط لوله نصب می شوند. شیر چک اساساً یک شیر یک طرفه است که در آن جریان می تواند آزادانه به یک طرف جریان یابد، اما اگر جریان بچرخد، شیر بسته می شود تا از لوله کشی، شیرهای دیگر، پمپ ها و غیره محافظت کند.

آیا شیر چک ضروری است؟

شیر چک یکی از مهمترین اجزای هر سیستم پمپاژ یا برنامه حرکت سیال است. طراحی ساده ماهیت انتقادی آن را رد می کند. به زبان ساده، شیر چک اولین خط دفاعی در برابر جریان برگشتی است که می تواند مشکلات جدی برای پمپ و سیستم پمپاژ شما ایجاد کند.

محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.